Grond-, weg- en waterbouw

Voor het uitvoeren en/of ontwerpen van infrastructurele werken is Gubbels u graag van dienst. Het turn-key opleveren van projecten behoort tot de mogelijkheden.

Het dienstenpakket omvat onder meer:
– uitvoering van grondwerk ten behoeve van bouwprojecten, uitbreidingsplannen en
herontwikkelingen;
– aanleg van alle typen rioleringen, rioolbeheer en onderhoud;
– aanbrengen van wegfundaties van gebroken puin of met een immobilisaat (Indumix);
– realisatie of onderhoud van alle soorten wegverhardingen;
– verrichten van waterbouwkundige werken zoals baggerwerkzaamheden en
beschoeiingen.

Bij dit alles staan vakbekwaam, VCA-gecertificeerd personeel, een NEN-en-ISO 9001:2008 genormeerde werkwijze en het juiste materieel garant voor een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat.