Sloopwerken

Gubbels wegenbouw en sloopwerken BV is een bedrijf dat vele decennia ervaring heeft op het gebied van sloopwerken.
Ervaren, vakbekwaam personeel en modern materieel stelt ons in staat om duurzaam en veilig te slopen.
Vanzelfsprekend is Gubbels in het bezit van het certificaat Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS-007).

De zogenaamde circulaire economie is bij ons vanzelfsprekend. De vrijkomende materialen zoveel als mogelijk op het werk scheiden en sorteren of demonteren voor direct hergebruik of als het niet anders kan recyclen .

Gebouwen zien wij als grondstof banken. Puin wordt op het werk of op een van onze drie locaties gebroken met onze mobiele puin breek installatie .

Recyclinggranulaten zijn, uit oogpunt van duurzaamheid, zeer gewaardeerde secundaire grondstoffen die wij bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.

Een voorbeeld daarvan is het toepassen van betongranulaat in betonmortel ter vervanging van zand en grind.